Rüya Tabirleri
crossorigin="anonymous">

Rüyayı Başkalarına Anlatmak Doğru mudur?

63

Bu yazımızda “Görülen rüyayı başkalarına anlatmalı mıyız ya da hangi koşullarda anlatmalıyız?” konusuna değineceğiz. Rüyayı anlatma olayı aslında görmüş olduğumuz rüyanın niteliğine göre değişir. Şöyle ki:

Müslüman biri, gördüğü iyi ve güzel bir rüyadan ötürü uyanınca Allah’a hamd eder, şükür eder. Bu rüyadan dolayı mutlu olur, bunu bir müjde olarak kabul eder. Rüyayı sevdiği bir kimseye anlatmasında bir sakınca yoktur ama sevmediği kişiye kesinlikle anlatmaz.

Rüya genel olarak iki kısma ayrılır:

Birincisi: Doğru, iyi ve güzel olan rüyalar. Bu tür rüyalar, uyanıklık âleminde doğru çıkan rüyalardır. Peygamberlerin, onlara uyan salih müminlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır. Bazen dindar olmayan insanlar da bu tür rüyaları görürler. Bu tür rüyalar üç grupta ele alınabilir.

1. Yoruma ve tabire ihtiyaç göstermeyecek kadar açık seçik rüyalar, Hz. İbrahim (as)’in rüyası gibi…
2. Kısmen yoruma ihtiyaç gösteren rüyalar. Hz. Yusuf (as)’un rüyası gibi…
3. Tamamen tabir ve yoruma ihtiyaç duyulan rüyalar. Mısır hükümdarının gördüğü rüya gibi…

İkincisi: Adğâs adı verilen karmakarışık ve hiç bir anlam taşımayan rüyalardır. Bu tür rüyalar da bir kaç kısma ayrılır:

1. Şeytanın, uyuyan kişiyle oynaması ve onu üzmesine sebep olan rüyalar. Mesela, kişi rüyasında başının koparıldığını ve kendisinin başının peşinden gittiğini görür. Ya da korkunç ve tehlikeli bir duruma düştüğünü ve hiç bir kimsenin kendisini kurtarmaya gelmediğini görür. Ya da farklı farklı korkunç ve mantığa uymayan rüyalar görür.

2. Meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helal kıldığına veya haram bir iş teklif ettiklerine dair olan ve aklen olmayan ve imkansız olan buna benzer işlerle ilgili rüyalar.

3. Kişinin uyanık iken üzerinde konuştuğu veya olmasını temenni ettiği bir şeyi, uyanık iken itiyad haline getirdiği bir şeyi rüyasında görmesi.

Bu durumda rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir.

1. Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya. Buna rahmanî rüya denir.
2. Kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya.
3. Şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya. Buna şeytanî rüya adı verilir.

Kötü bir rüya gören bir Müslümanın yapacağı işler:

– Gördüğü rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden üç kez Allah’a sığınır. Şöyle der: “Allah’ım, bu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış olan şeytanın şerrinden sana sığınırım.”

– Rüyanın hayra dönüşmesi için dua eder.

– Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.

– Kötü rüya gören kimsenin uykusundan uyanınca sol tarafına üç defa üflemesi veya tü tü demesi sonra da istiâzede bulunması yani Allah’a sığınması müstehaptır. Böyle yaparsa kendisine hiçbir zarar gelmez.

– Kötü rüya gören kimse, uyanınca hangi tarafında yatıyorsa öbür tarafına dönmelidir. Yani solu üzerinde ise sağına, sağı üzerinde ise soluna dönmelidir. Umulur ki, kendisinin döndüğü gibi rüyası da iyiye döner. (bk Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi; Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, hadis no: 842-844)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.